STRUKTUR PENGURUS PUSATKetua                                      : Ust. Gusti Agung Cahyono, S.Sos.

Wakil                                       :

 • Ustdz. Titin Hamidah, S.Pd.I.
 • Ust. A. Khoirul Anwar, S.PD.I.

Sekertaris                                :

 • Ust. Moh. Yusril Amri, S.Ikom.
 • Ustdz. Lailatul Musyarofah

BIDANG KEAMANAN     

Koordinator                            : Ust. Robbi Maulana

Anggota                                  :

 • Ust. A. Fajar Efendy, SE.
 • Ust. A. Rifa’i
 • Ust. Frengky Kurniawan
 • Ust. Wijayanto
 • Ust. Makhrus Ali
 • Ustdz. Rifatuz Zumroh Ning Tiyas
 • Ustdz. Silpi Nur Laili
 • Ustdz. Sandya Puji Maf’ula

BIDANG MEDIS DAN KEBERSIHAN               

Koordinator                            : Ust. Iwan Budianto

Anggota                                   :

 • Ust. M. Purwanto
 • Ust. Aji Rizki Agung
 • Ust. A. Fauzi
 • Ust. Syafi’uddin Al Haq
 • Ust. M. Dzul Fadli
 • Ust. Huda Faiz Zamzami
 • Ustdz. Nurul Hidayatul Jannah
 • Ustdz. Sinta Dewi Rohmatin
 • Ustdz. Nina Rahmawati
 • Ustdz. Siti Kholifatur Rosidah

BIDANG TARBIYAH        

Koordinator                            : Ust. M. Syafi’un Nuroyn

Anggota                                  :

 • Ust. Fakhrudin Naufal
 • Ust. Doni Andriansyah
 • Ust. Qoolili Jaelani
 • Ust. Muhammad Subiyantoro
 • Ust. A. Taudinu
 • Ust. A. Musabih Maghfuron
 • Ust. M. Maulid Dadang Hawari
 • Ust. Umar Faruq
 • Ust. Yusril Fahmi
 • Ustdz. Maftukhatun Nafiah
 • Ustdz. Evi Azhariyanti
 •  Ustdz. Riki Rani Rara Sakawuni

TAKMIR MASJID DAN ROUDHOH

Koordinator                            : Ust. Arif Mutamakin

Anggota                                  : Ust. Alif Putra Arifin

BIDANG USAHA DAN PELAYANAN SANTRI

Koordinator                            : Ustdz. Wilda Faticha

Anggota                                  :

 • Ustdz. Miya Damayanti
 • Ustdz. Siti Khoirun Nisa’
 • Ustdz. Dwi Rahayu
 • Ust. Abdurrohman
 • Ust. Akmal Fadhili
 • Ust. A. Nurcolis Bima Setiawan
 • Ust. Dadang Setiawan
 • Ust. Ali Makruf
 • Ust. Fatkhur Rohman Mufid
 • Ust. Wiwi Suprayitno

BIDANG LOGISTIK DAN DAPUR

Koordinator                            : Ust. M. Saifi

Anggota                                  :

 • Ust. Dikvi Khoiri
 • Ust. Andi Taufiki
 • Ust. M. Ayatulloh Idris
 • Ust. M. Masrukhan
 • Ust. M. Ansori Hidayat

BIDANG LAYANAN INFORMASI

Koordinator                            : Ust. Yusril Amri

Anggota                                  :

 • Ust. A. Hakiki Khoirul Anwar
 • Ust. Yusril Fahmi
 • Ust. Syafiuddin Al Haq
 • Ustdz. Sandya Puji Maf’ula

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *